K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Al 30 jaar (1988) Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Dhr. Joen Ho Suie Sang

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger website

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2018 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2018

Mededelingen KBO-PCOB

Pagina 2

Unie K.B.O.

  20 mei. 2018

Meer Nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Kerstviering 2017

Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

Jaarverslag KBO 2017

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Gezellige muzikale middag op 17 april 2018 in Het Spinneweb

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Mei/juni. 2018

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

Zomerprogramma POSO vanaf 1 juni. 2018

Lezing streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis 20 febr. 2018

Poso jaarverslag 2017

Heilige Norbertusparochie

Ga ook eens naar de Heilige Norbertus parochie, de website is nu helemaal up to date. Alleen even hier op klikken

19 juni 2018. Gezamenlijk met PCOB in het Spinnenweb, 14.00. uur. Het tram en treinmuseum.  

POSO: 31 mei Lotgenotengroep Oogcontact gaat naar de Heemtuin

18 sept.2018. KBO/PCOB start van het nieuwe seizoen. Reisje met de museum bus  

16 okt.2018. KBO/PCOB. Aanv. 14.00 uur in Spinnenweb.  Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog en  wat heeft zich daar afgespeeld in  1937. Had dit betekenis voor de oorlog hier ???

15 mei 2018. KBO/PCOB  Mevr. Leeftink,natuurfotografe vertelt aan de hand beelden over “Het Wad”.

 

 

 

POSO: 7 juni  STITCH & BITCHCLUB ‘De Knithoak’     Donderdagmiddag aanvang 13.30 uur Gezellig borduren, haken en breien in de recreatiezaal Rembrandtplein     hoek Rembrandtlaan,

POSO:12 juni    SCOOTMOBIELTOCHT   Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor het gemeentehuis (13.00 uur training wethouder)     Aanmelden voor 5 juni bij: Bert Wieringa tel. 06-28156117 mail: bertwieringa@outlook.com