K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Al 30 jaar (1988) Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Dhr. Joen Ho Suie Sang

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger website

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2018 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

9 jan. Nieuwjaars visite 2018

Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  16 nov. 2018. 2018

Meer Nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

12 December Kerstviering 2017

7 nov. 2017 Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Jaarverslag KBO 2017

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Lezing Wiebe Kruijer 20 juni 2018

Lifestyle Beurs In Hoogezand 5 oktober 2018

18 sept. 2018  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Met Museumbus van Harmanni

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Nov/Dec. 2018

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. 2017 in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

Jaarprogramma POSO vanaf 24 juni. 2018

Lezing streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis 20 febr. 2018

Poso jaarverslag 2017

Heilige Norbertusparochie

16 okt.2018. KBO/PCOB. Aanv. 14.00 uur in Spinnenweb.  Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog

Keurings arts rijbewijs

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer, elke 3e woensdag van de maand.

 

20 nov. 2018. KBO/PCOB. Aanv. 14.00 uur, in Spinnenweb.  Klooster Yesse (Haren) en de relatie met Kropswolde.

 

 

Opfrissen verkeerstheorie Woensdag 17 oktober 2018

Link naar KBO-PCOB Magazin

20 nov. Optreden van Andreas en Cazilia in de Burcht  Voor alle 50 plussers Toegang gratis

Eigen bijdrage medicijnen in 2019 maximaal 250 euro!!

12 nov. 2018 Themamorgen KBO-PCOB

28 November Platform Levensvragen Midden-Groningen

11 dec. 2018. Kerstviering KBO in parochiezaaltje. Aanvang 10.00 uur.  Opgave vereist!

28 nov. Voorlichting Zorgverzekering (POSO)