K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Sedert 1988 Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger webdesigner

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2017 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2017

Mededelingen KBO-PCOB

Pagina 2

Unie K.B.O.

 22 nov. 2017

Vervolg

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Kerstviering 2016

Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

Veiligheid in en om het huis

Jaarverslag KBO 2016

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Voorlichting Veiligheid in en om het huis

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Nieuwe Keuringsarts!!

Burenhulp:  Net even anders

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Nov/Dec. 2017

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

28  november. PCOB/KBO.    Vonkgebouw. 14.00 uur. Klompenmuseum.

12 december KBO kerstviering. Parochiezaal.

12 december. PCOB Kerstviering. Vonkgebouw

Voorlichtingsmiddag  MENZIS Woensdag 29 NOVEMBER in de Kern aanvang 14.00 uur ( POSO)

Uitnodiging voor de Nieuwjaarsbijeenkomst PCOB en KBO prov.Groningen maandag 15-1-2018. Met 2e Kamerlid Anne Kuik! (CDA)

Deze uitnodiging geldt ook voor de leden van de afdelingen. In verband met de te verwachten opkomst is aanmelding verplicht! Aanmeldingen graag via het secretariaat van uw afdeling en voor 8 januari 2018.

Nieuwjaarsbuffet bij Hotel De Gouden Zon op 9 jan. 2018 (zie de flyer)