K.B.O. afd. Hoogezand-Sappemeer

K.B.O

Hoogezand-Sappemeer

Al 30 jaar (1988) Uw belangenorganisatie

Bestuur:

Voorzitter:

Dhr. F. Scholtens

Vice Voorz/Penm./Secr

Mevr. S.Ottens- Kramer

Mevr. A.Boelens-Bruns

Mevr. G. Bontjer- Lukje

Dhr. Joen Ho Suie Sang

Ondersteuning:

J. Meiberg financ adm

J W Fellinger website

 

 

 

 

 

 

  

        

 

K.B.O.

Prov. Groningen

Van de bestuurstafel.   Denkt u er aan om de Contributie te betalen: Voor 2018 is dit vastgesteld op: Voor echtparen € 45.00, alleenstaande € 26,00.

Overmaken op rek.  NL75INGB0001313796, Kath.bond v. Ouderen afd. Hoogezand-Sappemeer, Kalkwijk 183. 9603 TC Hoogezand.  Dank aan degenen die reeds betaald hebben.  Bij twijfel of u betaald hebt graag even een telefoontje naar de penningmeester de heer Jos Meiberg. Tel.: 325363.

 

Als afdeling hebben wij ook verplichtingen en bepaalde afdrachten moeten betaald worden.

 

 

 

Nieuwjaars visite 2018

Mededelingen KBO-PCOB

Unie K.B.O.

  17 aug. 2018

Meer Nieuws

Dienst in de kapel: iedere dinsdagochtend om 9.30 uur.

Kerstviering 2017

Leden stemmen in met een gezamenlijk bestuur

Actueel

Wethouder Peter Verschuren 31 mei

Jaarverslag KBO 2017

Bestuur KBO afd. Hoogezand-Sappemeer

Lezing Wiebe Kruijer 20 juni 2018

9 Mei. PCOB/KBO De heer Smedes. Archivaris Hoogezand-Sappemeer.   De historie van Hoogezand-Sappemeer.

5 sept.  Jaarlijks gezamenlijk uitstapje.  Museumbus  “Rondje om de  stad”.

Optreden Rieks Folgers 17 okt. In het Spinneweb

Website POSO

PCOB afdeling Hoogezand-Sappemeer

POSOtief nieuws. Juli/Aug. 2018

Verslagen in woord en beeld

Samen denken over de toekomst dat deden we op 7 nov. in het Spinnenweb, onder leiding van de heer George Kerdijk.  Aansluitend vertelde  George over zijn reis naar Peru.

Jaarprogramma POSO vanaf 24 juni. 2018

Lezing streektaaldeskundige Ingeborg Nienhuis 20 febr. 2018

Poso jaarverslag 2017

Heilige Norbertusparochie

18 sept.2018. KBO/PCOB start van het nieuwe seizoen. Reisje met de museum bus  

16 okt.2018. KBO/PCOB. Aanv. 14.00 uur in Spinnenweb.  Cor Faber over de Spaanse burgeroorlog en  wat heeft zich daar afgespeeld in  1937. Had dit betekenis voor de oorlog hier ???

15 mei 2018. KBO/PCOB  Mevr. Leeftink,natuurfotografe vertelt aan de hand beelden over “Het Wad”.

 

 

 

POSO:

 

21 aug. FIETSEN: Dinsdagmiddag, start tussen 13.00/13.30 uur bij Voor Anker, Hoofdstraat 150

30 aug. Stitch & Bitchclub ‘De Knithoak’ Haken en breien. Locatie hoek Rembrandtplein/

Rembrandtlaan. Aanvang 13.30 uur.

4 sept. SCOOTMOBIELTOCHT: Dinsdagmiddag, start om 13.30 uur vanaf het plein voor het

gemeentehuis. Aanmelden voor 22 augustus bij: Bert Wieringa tel. 06-28156117 mail:

bertwieringa@outlook.com

 

Keurings arts rijbewijs

Fietsmaatjes en bijrijders gezocht

De Stichting POSO in de gemeente Midden-Groningen beschikt over een elektrische duo-fiets

 

 

Flyer KBO-PCOB-reis dinsdag 18 september a.s.

Alzheimer Café Hoogezand Sappemeer, elke 3e woensdag van de maand.